Okay Lang Ba Nga Mahadlok, Mga Bisaya?

Dunay nangutana nako usa ka higayon niana: Kuya, kon mahadlok gani ba, unsay angay buhaton? Niadtong tungora, nakapangutana ko sa akong kaugalingon kon nganong mahadlok ta ug unsay mamahimo nato matag higayon nga bation nato ang pagkulba sa dughan.

Matag karon ug unya, may hadlok ta nga mabati. Pananglitan, dihang nagsugod kog suwat aning inyong gibasa karon. Nahadlok ko nga ang akong masuwat walay pulos. May kabalaka ko sa akong agi nga tingali dili masabtan ang akong tumong.

Apan, atong klarohon: okay lang gyod nga mahadlok, mga Bisaya.

Sa higayon nga bation nato ang pagpaspas sa pinitik sa atong kasingkasing, maghunahuna ta unsay sayop nga atong nabuhat. O dili ba unsay butang nga wala pa nato nabuhat. Atong balikan ang hinungdan nganong wala ta mahimutang. Dinha pa lang dapita, makaingon na ta nga dunay maayo tang makuha sa atong pagkahadlok. Mamahimo tang aware sa atong gibuhat. Ug unsay angay buhaton.

Sa kinabuhi, daghang higayon nga mahadlok ta. Kon dunay atubangon nga exam, tingali mangurog ang atong tuhod. Ilabi na kon wala makatuon. Mas komportable hinuon ta kon nakapangandam sa exam. Apan, unsiyalan ba nga dunay may mga exam nga wala sa imong gitun-an!

Naghisgot ko bahin aning kahadlok tungod kay kon dili ta mahadlok, dili ta makugang sa atong gibuhat. Kon atubangon nato ang atong mga kahadlok sa kinabuhi, makaginhawa tag lawom kon mahuman na. Matag higayon nga mahadlok ta makat-on ta og bag-ong butang nga mas mopahimo natong mas buotan nga tawo.

Kitang mga tawo kon dili nato atubangon ang atong kahadlok, dili ta motubo ug mahimong mas manggialamon sa kinabuhi.

***

Kaganiha, giimbitar ko sa St. Catherine’s College, ang akong high school alma mater, nga mopahigayon og leadership training talk. Napul-an na ko nga matag higayon ang nagkalain-laing mahisgotan mao ang unsay paagi aron malider. Aron malahi, akong gihisgotan ang kahadlok ug nganong angay natong atubangon ang mga kahadlok nga atong masugatan sa unahan sa dalan.

About Rome Nicolas

Magsusulat sa Binisaya. Garbo iyang pagka-Bisaya. Hilig og kaon. Laagan. Tatak Bisaya. Padayon!

View all posts by Rome Nicolas →

2 Comments on “Okay Lang Ba Nga Mahadlok, Mga Bisaya?”

  1. “Matag higayon nga mahadlok ta makat-on ta og bag-ong butang nga mas mopahimo natong mas buotan nga tawo” tinuod gyod ni 100%, Naa sad koy na dong-gan gikan ni Will Smith nga “The best things in life are on the other side of your maximum fear”. Ang kahadlok is a human instinct nga gusto nato mabuhi, safe, and secure. Apan usahay ang gi-toohan natong safe,comfort zone, mas dilekado diay kay dli kini maka pa-lambo nato. More power to this blogs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.